Hội nghị Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính tổng hợp và giới thiệu phần mềm CSDL quản lý nguồn kinh phí HCSN

17 tháng 1, 2020
Ngày 10/4/2019 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Tài chính phối hợp cùng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Hướng dẫn lập báo cáo tài chính,

Ngày 10/4/2019 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Tài chính phối hợp cùng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính tổng hợp và giới thiệu phần mềm CSDL quản lý nguồn kinh phí HCSN cho một số đơn vị kế toán cơ sở chủ chốt và các đơn vị kế toán trung gian cấp 1, cấp 2 của Bộ.

Với sự hướng dẫn nhiệt tình và hiểu biết của giảng viên Th.s Trần Thị Thu Hương, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Nội dung và cách lập hệ thống BCTC - BCQT được làm rõ và nhận thức về tư duy mới trong quản lý tài chính tiệm cận với quốc tế hướng đến sự công khai, minh bạch được nâng lên rõ rệt. Hội nghị cũng đã tiếp nhận và trao đổi thảo luận, giải đáp được rất nhiều lượt ý kiến, tình huống cụ thể của từng đơn vị.

Cũng trong thời gian hội nghị, Vụ Tài chính đã giới thiệu tóm tắt về hệ thống CSDL quản lý nguồn vốn HCSN theo chế độ kế toán mới. Hệ thống này đã được Vụ Tài chính chủ động xây dựng ngay từ đầu năm 2018 ngay tiếp sau CSDL quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng từ năm 2017. Hệ thống mới nhằm đáp ứng đúng theo nhưng quy định của chế độ kế toán mới được ban hành tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC và quy định về quyết toán ngân sách mới tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC cũng nhưng các yêu cầu về cải cách tài chính công trong thời gian tới.

Nội dung bài giảng của Bộ Tài chính có thể tải về từ tệp đính kèm.

Một số hình ảnh của hội nghị:


Chia sẻ