Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 17 tháng 1, 2020

Sáng ngày 14/01/2020, tại Trường Đại học Xây dựng, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Đọc tiếp