Tin tức - thông báo
Trường Đại học Lâm nghiệp và Cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 13 tháng 3, 2024

Chiều ngày 1/3/2024, tại Sân tượng đài Bác Hồ – Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp cùng Cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Đọc tiếp