Hội nghị Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính tổng hợp và giới thiệu phần mềm CSDL quản lý nguồn kinh phí HCSN 17 tháng 1, 2020

Ngày 10/4/2019 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Tài chính phối hợp cùng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Hướng dẫn lập báo cáo tài chính,

Đọc tiếp